Bezmaksas apmācības strādājošajiem | Kuponu izsniegšana turpinās

  Datorzinības ir kļuvušas būtiskas mūsu ikdienas dzīvē, nodrošinot plašas iespējas  dažādās jomās. Šajā tehnoloģiju piesātinātajā sabiedrībā prasme apgūt datorzinības ir ne tikai ieteicama, bet arī būtiska, lai veiksmīgi darbotos gan profesionālajā vidē, gan personīgajā dzīvē.

  Profesionālās tālākizglītības centrs “Mācību centrs MAGNUM” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Atveseļošanas fonda projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” (Nr.3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001) ietvaros īsteno neformālās izglītības datorzinību programmu apmācības strādājošajiem.

         Pieteikums uz apmācību kuponu |  DATORZINĪBAS         

                        NVA informācija |  Projekta apraksts                        

Viena kursa apjoms:
80 akadēmiskās stundas (to skaitā 20 - patstāvīgais darbs)
Mācību laiki: Darba dienās plkst. 18.00-21.00 vai brīvdienās
Info uzziņām strādājošajiem elektriķiem enerģētikas jomā: 
+371 25622523, [email protected], mcmagnum.lv
Info uzziņām strādājošajiem par datorprogrammām:
+371 26160525, [email protected], mcmagnum.lv
Persona apmācības ietvaros var tikt iesaistīta neformālās izglītības  apguvē kopā ne vairāk kā sešas reizes divu gadu periodā.

Projektu finansē

   Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītību) ar kuponu metodi ar mērķi veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.
      Pasākuma mērķa grupas:

- nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu;
- nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes;
- nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte.

Veicamie soļi apmācību uzsākšanai:
- NVA mājaslapā nodarbinātajam / strādājošajam jāaizpilda pieteikums (Pieteikums apmācībai ar kuponu metodi | Datorzinības), formā izvēloties - nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes vai citu nosacījumu.
NVA izvērtēs pieteikumus un izsniegs kuponus. Pieteikšanās  iespējama, kamēr ir kuponi!
Kad saņemts kupons, CV un vakanču portāla e-vidē jāizvēlas programmu kopas un mācību programmas ("Mācību centrs MAGNUM" NVA e-vidē reģistrēts ar dibinātāja nosaukumu - SIA "AMSID Latvija").
Pēc dalībnieka apstiprināšanas mācību grupā apmācības tiks uzsāktas viena mēneša laikā, ja grupā nokomplektēsies vismaz 8 apmācāmie.

Bezmaksas neformālās izglītības datorzinību programmu apmācības
STRĀDĀJOŠAJIEM ELEKTRIĶIEM ENERĢĒTIKAS JOMĀ

 • 5_10 M_KNX projekta izstrāde ar ETS6 programmēšanas rīku KLĀTIENĒ
  KNX (“Gudrās mājas” tehnoloģijas) projekta izstrāde ar ETS6 programmēšanas rīku. Pēc kursa pabeigšanas būs iespēja kārtot KNX starptautisko sertifikātu.
  5_M_Digitālā transformācija (kopa)     

 • 5_11_M_Programmējamo Loģisko kontrolleru (PLC) programmēšana ar digitālo programmēšanas rīku Zelio Soft 2 KLĀTIENĒ
  Apgūstot programmējamo loģisko kontrolleru (PLC) programmēšanas pamatkursu ar digitālo programmēšanas rīku Zelio Soft 2, apmācāmie iegūs prasmi veidot nelielu objektu automatizāciju.
  5_M_Digitālā transformācija (kopa)   

 • 5_12_M_Programmējamo Loģisko kontrolleru (PLC) programmēšana ar digitālo programmēšanas rīku Zelio Soft 2 ATTĀLINĀTI
  Apgūstot programmējamo loģisko kontrolleru (PLC) programmēšanas pamatkursu ar digitālo programmēšanas rīku Zelio Soft 2, apmācāmie iegūs prasmi veidot nelielu objektu automatizāciju.
  5_M_Digitālā transformācija (kopa)  

 • 5_13_M_Rūpnieciskā tipa kontrolleru un operatoru vizualizācijas paneļu sistēmu (PLC un HMI) programmēšana ar EcoStruxure Machine Expert – Basic, Vijeo designer un SoSafe Configurable programmēšanas rīkiem KLĀTIENĒ
  Kursā tiks apgūta jau rūpniecisku objektu programmēšana, loģistika un vizualizācija. Rūpnieciskā tipa kontrolleru un operatoru vizualizācijas paneļu sistēmu (PLC un HMI) programmēšana ar EcoStruxure Machine Expert – Basic, Vijeo designer un SoSafe Configurable programmēšanas rīkiem. Apmācāmajiem jāzina LADER un FBD valodas.
  5_M_Digitālā transformācija (kopa)    

 • 5_20_M_Iekšējo elektrotīklu dokumentācijas noformēšana, izmantojot CAD sistēmas programmēšanas rīku - ZWCAD   ATTĀLINĀTI
  Ēku plānu un tehniskās dokumentācijas veidošana un noformēšana iekšējiem elektrotīkliem.
  5_M_Digitālā transformācija (kopa)    

 • 5_23_M_Programmējamo Loģisko kontrolieru (PLC) programmēšana ar digitālo programmēšanas rīku Codesys 3.5 
  ATTĀLINĀTI un KLĀTIENĒ

  Programma dod iespēju izmantot komunikāciju, tīkla konfigurāciju un lietot automatizācijas sistēmu kiberdrošības iespējas.
  5_M_Digitālā transformācija (kopa)     

 • 5_19_M_Elektroinstalācijas un sadalņu konfigurēšana ar digitālajiem programmēšanas rīkiem EcoStruxure Power Design - Ecodial un EcoStruxure Power Build - Rapsody   ATTĀLINĀTI un KLĀTIENĒ
  Elektrosadaļu izvēles un konfigurēšanas veikšana un vienlīnijas shēmu izveidošana, izmantojot digitālo rīku.
  5_M_Digitālā transformācija (kopa)      

 • 5_24_M_Apsardzes un ugunsdrošības iekārtu uzstādīšana, izmantojot Fire Expert un Security Expert datorprogrammas KLĀTIENĒ
  Programma palīdzēs izvēlēties un uzstādīt apsardzes un ugunsdrošības iekārtas atbilstoši projektam, izmantojot Fire Expert un Security Expert datorprogrammas.
  5_M_Digitālā transformācija (kopa)

 • 5_18_M_Elektrodzinēju frekvenču pārveidotāju parametru un darba režīmu iestatīšana ar digitālo programmēšanas rīku SoMove
  ATTĀLINĀTI un KLĀTIENĒ
  Programma iemācīs uzstādīt SoMove datorprogrammu, izvēlēties parametrus un pielietot atbilstošajā projektā.
  5_M_Digitālā transformācija (kopa)

 • 16_36_M_Apgaismojuma projektēšanas rīks DIALux ATTĀLINĀTI
  Viegli apgūstama programma apgaismojuma projektēšanai.
  16_M_Digitālie rīki projektēšanai (kopa)   

 • 16_45_M_Digitālais elektrisko shēmu izstrādes rīks sPlan7.0 ATTĀLINĀTI
  Viegli apgūstama programma un labs palīgs elektriķiem shēmu zīmēšanai pie objektu nodošanas, kā arī izpildprojekta zīmēšanai gan nelieliem objektiem, gan sadalnēm.
  16_M_Digitālie rīki projektēšanai (kopa)   

Bezmaksas neformālās izglītības
DATORZINĪBU PROGRAMMU APMĀCĪBAS STRĀDĀJOŠAJIEM

 • 18_59_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Canva.com un Infogram.com TIEŠSAISTĒ
  Programma iemācīs pielietot grafiskās noformēšanas rīku Canva.com un datu vizualizācijas un infografikas veidošanas rīku Infogram.com vizuālo materiālu izveidei.
  18_M_Vizuālo materiālu veidošana (kopa)

 • 3_10_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel (jaunākā versija) TIEŠSAISTĒ
  Mācību rezultātā iemācīsieties izveidot formulas datu analīzei un aprēķiniem ar Microsoft Excel, veidot datortabulas un apvienot datus no vairākiem avotiem vai importēt datus no citiem datu formātiem, izveidot vienkāršus makrosus un automatizēt atkārtotas darbības, lai ietaupītu laiku.
  3_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija  (kopa)
 • 3_34_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija, izmantojot Microsoft Office un Microsoft Office 365 (jaunāka versija) TIEŠSAISTĒ
  Programmas apguves rezultātā spēsiet izmantot Word, Excel un PowerPoint darba rīkus datu apstrādei, analīzei un vizualizācijai, efektīvi strādāt ar dokumentiem, saziņu un datiem virtuālajā vidē Office 365 lietotnē.

  3_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija (kopa)

 • 21_45_M_Digitālie rīki  prezentāciju sagatavošanai Microsoft PowerPoint, Prezi.com un Powtoon.com (jaunākā versija) TIEŠSAISTĒ
  Mācību rezultātā mācēsiet pielietot digitālos rīkus Microsoft PowerPoint, Prezi.com un Powtoon.com pievilcīgas interaktīvas, nepierastu slaidu, animētas prezentācijas un video veidošanai.
  21_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai (kopa)
 • 1_29_M_Programmēšanas pamati HTML, CSS, JS, Python valodā  TIEŠSAISTĒ
  Mācēsiet pielietot HTML, CSS, JS, Python iegūtās zināšanas turpmākai padziļinātai apmācībai, izstrādāt programmatūru grupā, ievērojot izvēlētā programmatūras izstrādes modeļa posmus, lietot versiju pārvaldības rīkus sadarbībai ar citiem programmatūras izstrādes procesā un tā vadībā (Github).
  1_M_Programmēšanas pamati  (kopa)

 • 13_7_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress  TIEŠSAISTĒ
  Rezultātā pratīsiet uzinstalēt jaunu Wordpress SVS uz izvēlēto serveri, nokonfigurēt dizainu un veikt informācijas ievadīšanu mājas lapā no administratora puses.
  13_M_Tīmekļa vietņu izstrāde (kopa)

                                                                                        Pieteikums uz apmācību kuponu  |   DATORZINĪBAS