Bezmaksas apmācību kursi strādājošajiem

Projekts "Prasmju pilnveide pieaugušajiem"
Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001
 (iespējams cits projekts)

   Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītību) ar kuponu metodi ar mērķi veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupas:

 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte

Pamatnosacījumi:

 • Personai var būt reģistrēts ne vairāk kā viens pieteikums izglītības programmas apguvei.
 • Personu iesaista izglītības programmu apguvē, ja tā pirms pirmreizējas iesaistes izglītības programmas apguvē nav iepriekš pabeigusi NVA īstenoto neformālo izglītību, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību, augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa programmu apguvi vai ir to ieguvusi pirms 12 mēnešiem vai agrāk.
 •   Persona apmācības ietvaros var tikt iesaistīta neformālās izglītības, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju programmu apguvē kopā ne vairāk kā sešas reizes divu gadu periodā.
 • Persona  atkārtoti netiek iesaistīta vienā un tajā pašā izglītības programmā, izņemot gadījumu, ja iepriekš uzsāktā izglītības programmas apguve ir pārtraukta.

Programmas strādājošajiem (80 ak.stundas)

Enerģētikas nozares datorprogrammas

Programmējamo Loģisko kontrolleru (PLC) programmēšana ar digitālo programmēšanas rīku Zelio Soft 2 klātienē un attālināti

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

 • Izveidot programmu, izmantojot dažādas Zelio Soft 2 programmēšanas rīka programmēšanas valodas;
 • Veikt automatizācijas iekšējo kontroli un pārvaldi;
 • Sagatavot izveidotā projekta shematisko dokumentāciju;
 • Novērtēt sistēmas darbības efektivitāti un prast novērst radušās kļūdas.

Galvenās tēmas:

 1. Dažādu ražotāju daudzfunkcionālo PLC programmēšanas valodu pārskats
 2. PLC programmēšanas programmas (software)
 3. Programmēšana FBD (funkcionālā bloku valoda) programmēšanas valodā
 4. Programmēšana LADDER (kāpņu diagrammu valoda) programmēšanas valodā
 5. Programmēšana SFC (secīgu funkciju diagrammu valoda) programmēšanas valodā


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.