Elektrodrošība

Tiešsaistes kurss "ELEKTRODROŠĪBA" (A, Bz, B, Cz, C elektrodrošības grupas iegūšanai)

Aicinām apgūt elektrodrošības kursu un iegūt apliecību par elektrodrošības grupas piešķiršanu TIEŠSAISTĒ!

Nākamās TIEŠSAISTES apmācības - 6.jūnijā 09.00-11.00

PIETEIKTIES

Lai iegūtu apliecību par elektrodrošības grupu, 
iespējami divi varianti:

 1. Tiešsaistes apmācība un eksāmens PIETEIKTIES
  • Tiešsaistes apmācība (2 stundas). Tiks nosūtīta saite uz mācību vidi ar pamācību. Speciāla programmatūra nav nepieciešama. Vajadzīgs dators un interneta pieslēgums.
  • Eksāmens (izpildes laiks līdz 1,5 stundām) - tests interneta vidē ar 20 līdz 36 jautājumiem atkarībā no kārtojamās elektrodrošības grupas.
 2. Kārtot tikai eksāmenu PIETEIKTIES

  Tiks nosūtīta saite uz testu interneta vidē ar 20 līdz 36 jautājumiem atkarībā no kārtojamās grupas. Izpildes laiks līdz 1,5 stundām. Eksāmena sākums sev vēlamā laikā.Kas ir elektrodrošības grupa?  Drošai darba veikšanai nepieciešamo teorētisko un praktisko zināšanu līmeņa apliecinājums.

Kāpēc nepieciešama elektrodrošības grupa?  Ministru kabineta noteikumi Nr.1041 nosaka obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības.
Kad notiek kursi?      Kursu datumi tiek iepriekš noteikti, kā arī papildus var tikt realizēti individuāli apmācību grupām.
Cik ilgs ir elektrodrošības apmācības kurss?    Apmācības ilgst 2 stundas un gala pārbaudījums aizņem 1-1,5 stundas.
Kāds ir gala pārbaudījums?
1. Elektrodrošības kursa noslēgumā ir eksāmens. Tas ir tests interneta vidē ar 20 līdz 36 jautājumiem atkarībā no kārtojamās grupas. Ilgums līdz 1,5 stundām.
2. Ir iespēja pieteikties atsevišķi tikai uz eksāmenu. Tas ir tests interneta vidē ar 20 līdz 36 jautājumiem atkarībā no kārtojamās grupas. Ilgums līdz 1,5 stundām. Eksāmena sākums sev vēlamā laikā.
Pēc kādiem principiem piešķir elektrodrošības grupu?
Atkarībā no nodarbinātā kvalifikācijas un elektroietaises sprieguma ir šādas elektrodrošības grupas:
A – pirmā elektrodrošības grupa neatkarīgi no sprieguma vērtības. Nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atļauts piešķirt A elektrodrošības grupu.
Bz – zemsprieguma (līdz 1000V) elektrodrošības grupu var iegūt, ja apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.
B – augstsprieguma (virs 1000V) elektrodrošības grupu var iegūt, ja apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.
Cz – zemsprieguma (līdz 1000V) elektrodrošības grupu var iegūt, ja iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu.
C – augstsprieguma (virs 1000V) elektrodrošības grupu var iegūt, ja iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma un zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.
Kāds ir mācību saturs?

 • MK noteikumi Nr.1041 - noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības darbā esošās elektroietaisēs;
 • Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs;
 • Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana;
 • Aktualitātes elektrodrošības jautājumos, praktiski piemēri un analīze.

Kāds ir iegūstamais dokuments?  Apliecība par A, Bz, B, Cz vai C elektrodrošības grupu
Vai MC Magnum var piešķirt elektrodrošības grupu? "Mācību centrs MAGNUM" ir licencēta un akreditēta valsts profesionālās tālākizglītības iestāde, kas var veikt elektrodrošības grupu A, Bz, B, Cz, C sertificēšanu. Akreditācijas ID: AI 12985.
Kas vadīs nodarbības? Mācību centru MAGNUM dibinātājs, elektronozares un Latvijas Elektriķu brālības eksperts Ainars Knipšis – inženieris-elektriķis, divu mācību grāmatu autors, pasniedzējs ar 10 gadus ilgu pieredzi, apmācot vairāk kā 2000 jauno elektriķu mācību centrā “Buts”. Ainars regulāri piedalījies arī kā žūrijas komisijas pārstāvis dažādos profesionālos konkursos un čempionātos, to skaitā Schneider Electric, SkillsLatvia, EuroSkills, WorldSkills u.c.

Pirkumu grozs