Elektrodrošība

Tiešsaistes kurss "ELEKTRODROŠĪBA"
(A, Bz, B, Cz, C elektrodrošības grupas iegūšanai)

Nākamās apmācības TIEŠSAISTĒ 5. jūnijā 09.00 - 11.00 

                                       PIETEIKTIES                                         

  Ministru kabineta noteikumi Nr.1041 nosaka obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības.
  "Mācību centrs MAGNUM" ir licencēta un akreditēta valsts profesionālās tālākizglītības iestāde, kas var veikt elektrodrošības grupu A, Bz, B, Cz, C sertificēšanu. Akreditācijas ID: AI 12985.

Apmācību ilgums: 2 stundas + gala pārbaudījums (~1-1,5 stundas)
Apmācību laiki: Iepriekš noteikti, taču var tikt realizēti arī individuāli
Apmācību forma: Tiešsaistē, taču iespējama arī klātienes apmācība pēc individuāla pasūtījuma grupām
Iegūstamais dokuments: Apliecība par A, Bz, B, Cz vai C  grupu

Pasniedzējs: Ainars Knipšis
Saziņa jautājumiem: [email protected] 

Mācību saturs:

  • MK noteikumi Nr.1041 - noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības darbā esošās elektroietaisēs;
  • Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs;
  • Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana;
  • Aktualitātes elektrodrošības jautājumos, praktiski piemēri un analīze.

Gala pārbaudījums:
1. Elektrodrošības kursa noslēgumā ir eksāmens - tests interneta vidē ar 20 līdz 36 jautājumiem atkarībā no kārtojamās grupas. Ilgums līdz 1,5 stundām.
2. Ir iespēja pieteikties atsevišķi tikai uz testu, kuru var kārtot sev vēlamā laikā.

Lai iegūtu apliecību par elektrodrošības grupu,

iespējami divi varianti:

1. Tiešsaistes apmācība un eksāmens (2 stundas), saņemot saiti uz mācību vidi ar pamācību.  Speciāla programmatūra nav nepieciešama. Vajadzīgs dators un interneta pieslēgums. Apmācību noslēgumā jākārto eksāmens - tests interneta vidē  ar 20 līdz 36 jautājumiem atkarībā no kārtojamās elektrodrošības grupas ( izpildes laiks līdz 1,5 stundām).
2. Tikai eksāmena kārtošana (1,5 stundas)saņemot saiti uz testu interneta vidē ar 20 līdz 36 jautājumiem atkarībā no kārtojamās grupas.
Eksāmena sākums sev vēlamā laikā.

                                              PIETEIKTIES           

Nākamās apmācību grupas:
5. jūnijā 09.00 - 11.00  TIEŠSAISTĒ
26. jūnijā 09.00 - 11.00  TIEŠSAISTĒ
   17. jūlijā 09.00 - 11.00  TIEŠSAISTĒ


Elektrodrošības grupa ir drošai darba veikšanai nepieciešamo teorētisko un praktisko zināšanu līmeņa apliecinājums.

Atkarībā no nodarbinātā kvalifikācijas un elektroietaises sprieguma ir šādas elektrodrošības grupas:
A – pirmā elektrodrošības grupa neatkarīgi no sprieguma vērtības. Nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atļauts piešķirt A elektrodrošības grupu.

Bz – zemsprieguma (līdz 1000V) elektrodrošības grupu var iegūt, ja apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.

B – augstsprieguma (virs 1000V) elektrodrošības grupu var iegūt, ja apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.

Cz – zemsprieguma (līdz 1000V) elektrodrošības grupu var iegūt, ja iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu.

C – augstsprieguma (virs 1000V) elektrodrošības grupu var iegūt, ja iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma un zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.
 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.