Elektrotehniķis (960 ak.stundas)


Mācību sākums:
 2024.gada 17. septembris
Mācību ilgums: 960 akadēmiskās stundas
Mācību forma: neklātiene ar 300 kontaktstundām (to saitā 8 stundu ilgs eksāmens). Teorētiskās nodarbības - klātienē un tiešsaistē; praktiskās nodarbības - uz vietas!
Lekcijas: klātienē sestdienās 9.00 - 18.00 (2-3 reizes mēnesī), tiešsaistē - dažos darba dienu vakaros 18.00 - 21.00
Minimālais izglītības līmenis apmācāmajam: vidējā vai profesionālā izglītība. Programma interesentiem ar un bez pieredzes.
Mācību vieta: Viestura iela 6, Jūrmala (Bulduru Tehnikuma telpās)
Mācību ieguvums: elektrotehniķa profesija (profesijas kods – 3113 02). Iegūstamā kvalifikācija atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenimIegūtais izglītības dokuments ir starptautiski atzīts un ir derīgs Eiropas Savienības valstīs

Programma akreditēta līdz 2026.gada martam

Lai pieteiktos, lūdzu, aizpildiet PIETEIKUMU
vai zvaniet +371 25622523, rakstiet uz info@mcmagnum.lv

                            PIETEIKTIES APMĀCĪBĀM                                         
    Lai rezervētu vietu grupā un nodrošinātu nepieciešamo dokumentāciju, interesenti aicināti pieteikties ļoti savlaicīgi.Iegūsti ELEKTROTEHNIĶA (elektriķa) profesiju valsts licencētā un akreditētā izglītības programmā "Enerģētika un elektrotehnika 30T 522013 "

Pirmo reizi Latvijā elektriķu kursi neklātienē!

Kas ir elektrotehniķis?
Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas  darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.

Kāda kompetence tiks iegūta mācību gaitā?
Zināšanas un praktiskās iemaņas lietošanas līmenī:

 • elektriskie materiāli;
 • elektriskie mērījumi;
 • elektroinstalācija;
 • elektriskās mašīnas;
 • elektrotehniskie grafiskie apzīmējumi;
 • tehniskā grafika;
 • elektroiekārtu atslēdznieka darbi;
 • datorzinības, datoru lietojumprogrammas, datu bāzes;
 • profesionālās un vispārējās ētikas principi;
 • darba vides iespējamie riska faktori un to novēršana;
 • darba aizsardzība;
 • vides aizsardzība;
 • darba tiesiskās attiecības.

Zināšanas un izpratne par:

 • elektrotīkla automatizācijas pamatiem;
 • elektroiekārtām (uzbūve, darbības principi un ekspluatācija);
 • elektronikas pamatiem;
 • loģisko kontrolieru programmēšanu;
 • mehānikas principiem;
 • darbu organizāciju un plānošanu;
 • profesionāliem terminiem.

Kā tiks organizētas mācības?

 • liels uzsvars uz praktisko iemaņu apgūšanu;
 • praktiskās nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotā mācību klasē ar augstu tehnisko nodrošinājumu
  sadarbībā ar Schneider Electric un citiem vadošajiem nozares uzņēmumiem
 • patstāvīgie darbi studiju laikā;
 • prakse kādā no nozares uzņēmumiem (nepieciešamības gadījumā mācību centrs palīdzēs atrast prakses vietu);
 • sagatavošana eksāmenam un eksāmens.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.