Mācību centrs MAGNUM ir akreditēta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde, kas specializējas elektrotehniķu apmācībā un elektriķu specializētos kursos automātikā un vadības sistēmās. 

  Mācību centru MAGNUM dibinājis elektronozares un Latvijas Elektriķu brālības eksperts Ainars Knipšis – inženieris-elektriķis, divu mācību grāmatu autors, pasniedzējs ar 10 gadus ilgu pieredzi, apmācot vairāk kā 2000 jauno elektriķu mācību centrā “Buts”. Ainars regulāri piedalījies arī kā žūrijas komisijas loceklis dažādos profesionālos konkursos un čempionātos, to skaitā Schneider Electric, SkillsLatvia, EuroSkills, WorldSkills u.c.

   Mācību centra mērķis ir nodrošināt un veikt kvalitatīvu Elektrotehniķu apmācību tai piemērotā un augstā līmenī aprīkotā mācību klasē. MAGNUM mācību telpās nodrošināta moderna un pilnīga materiāltehniskā bāze praktiskajām nodarbībām, kas veidota sadarbībā ar vadošo enerģijas vadības un automatizācijas speciālistu Schneider Electric Latvija. MAGNUM apvieno nozares speciālistus ar desmitiem gadu ilgu pieredzi praktiskajos darbos un izglītības jomā. Mācībspēki ir speciālisti, kas kā nozares eksperti regulāri tiek aicināti piedalīties dažādās vērtēšanas komisijās.

  Mācību centrs MAGNUM nodrošina:
      - Elektrotehniķu apmācības, kas atbilst trešajam kvalifikācijas līmenim;
      - Kvalifikācijas celšanas kursus enerģētikas un elektrotehnikas nozarē;
      - Specializētos kursus automātikā un vadības sistēmās;
      - Izglītību apliecinošu dokumentu - apliecību, kas derīga Eiropas Savienības valstīs.

  Mācību centrs MAGNUM ir pirmais mācību centrs Latvijā, kas Elektrotehniķu apmācības piedāvā neklātienes formā.

Mācību centra Pašnovērtējuma ziņojums 
Jaunākais pašvērtējuma ziņojums ir sagatavošanā. Tiks publicēts 2021.gada janvārī. 

Privātuma politika

PASNIEDZĒJI

Ainars Knipšis – inženieris-elektriķis, divu elektronozares mācību grāmatu autors, pasniedzējs ar 10 gadus ilgu pieredzi, apmācot vairāk kā 2000 jauno elektriķu mācību centrā “Buts”. Ainars regulāri piedalās arī kā žūrijas komisijas loceklis dažādos profesionālos konkursos un čempionātos, to skaitā Schneider Electric, SkillsLatvia, EuroSkills, WorldSkills u.c.


Andrejs Krūmiņš, Mg.sc.ing., lektors, pedagogs Rīgas Tehniskajā koledžā, vada praktiskās nodarbības un lekcijas elektronikas nozares specialitātēs. Pieredze iegūta elektronisko iekārtu projektēšanā un izgatavošanā Zinātniskās aparātbūves konstruktoru birojā, Zinātniski tehniskajā laboratorijā “ERSETA” un ražošanas uzņēmumā “Hanzas Elektronika” Ogrē. Zinātnisko publikāciju autors.

   
0
 .