Mācību centrs MAGNUM ir akreditēta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde, kas specializējas elektrotehniķu apmācībā un elektriķu specializētos kursos automātikā un vadības sistēmās. 

  Mācību centru MAGNUM dibinājis elektronozares un Latvijas Elektriķu brālības eksperts Ainars Knipšis – inženieris-elektriķis, divu mācību grāmatu autors, pasniedzējs ar 10 gadus ilgu pieredzi, apmācot vairāk kā 2000 jauno elektriķu mācību centrā “Buts”. Ainars regulāri piedalījies arī kā žūrijas komisijas loceklis dažādos profesionālos konkursos un čempionātos, to skaitā Schneider Electric, SkillsLatvia, EuroSkills, WorldSkills u.c.

   Mācību centra mērķis ir nodrošināt un veikt kvalitatīvu Elektrotehniķu apmācību tai piemērotā un augstā līmenī aprīkotā mācību klasē. MAGNUM mācību telpās nodrošināta moderna un pilnīga materiāltehniskā bāze praktiskajām nodarbībām, kas veidota sadarbībā ar vadošo enerģijas vadības un automatizācijas speciālistu Schneider Electric Latvija. MAGNUM apvieno nozares speciālistus ar desmitiem gadu ilgu pieredzi praktiskajos darbos un izglītības jomā. Mācībspēki ir speciālisti, kas kā nozares eksperti regulāri tiek aicināti piedalīties dažādās vērtēšanas komisijās.

  Mācību centrs MAGNUM nodrošina:
      - Elektrotehniķu apmācības, kas atbilst trešajam kvalifikācijas līmenim;
      - Kvalifikācijas celšanas kursus enerģētikas un elektrotehnikas nozarē;
      - Specializētos kursus automātikā un vadības sistēmās;
      - Izglītību apliecinošu dokumentu - apliecību, kas derīga Eiropas Savienības valstīs.

  Mācību centrs MAGNUM ir pirmais mācību centrs Latvijā, kas Elektrotehniķu apmācības piedāvā neklātienes formā.

Mācību centra Pašnovērtējuma ziņojums 2020 Publicēts 2021.gada janvārī.

Privātuma politika

PASNIEDZĒJI

Ainars Knipšis – inženieris-elektriķis, divu elektronozares mācību grāmatu autors, pasniedzējs ar 10 gadus ilgu pieredzi, apmācot vairāk kā 2000 jauno elektriķu mācību centrā “Buts”. Ainars regulāri piedalās arī žūrijas komisijās dažādos profesionālos konkursos un čempionātos, to skaitā Schneider Electric, SkillsLatvia, EuroSkills, WorldSkills u.c.

Andrejs Krūmiņš, Mg.sc.ing., lektors, pedagogs Rīgas Tehniskajā koledžā, vada praktiskās nodarbības un lekcijas elektronikas nozares specialitātēs. Pieredze iegūta elektronisko iekārtu projektēšanā un izgatavošanā Zinātniskās aparātbūves konstruktoru birojā, Zinātniski tehniskajā laboratorijā “ERSETA” un ražošanas uzņēmumā “Hanzas Elektronika” Ogrē. Zinātnisko publikāciju autors.

Konstantīns Zajakins - komunikāciju inženieris, pasniedzējs. Vairāk nekā 30 gadu praktiskā darba pieredze kā procesa inženierim, tehnoloģiskās nodaļas vadītājam, galvenajam ražošanas dispečerim vienā no lielākajām rūpnīcām Latvijā „Komutators”. Pasniedzēja pieredze kopš 1999. gada. Strādājis Rīgas Tehniskajā koledžā, eksaminācijas centra vadītājs. Bijis skolotājs Rīgas Valsts tehnikumā, pasniedzējs mācību centrā „Buts”. Pašlaik specializējies izglītības programmā "Programmējamie kontrolleri (PLC)", "Frekvenču pārveidotāji - to pieslēgšana un programmēšana" u.c. 

Inita Babrāne – Mg. pedagoģijā, Mg. darba aizsardzībā, lektore pieaugušo izglītības jomā nodarbību ciklam “Sabiedrības un cilvēka drošība”, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja Jelgavas novada pašvaldībā. 12 gadu pieredze darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālista amatā gan ražošanas un būvniecības uzņēmuma, gan kompetentās institūcijas ietvarā, gan veicot kompetentā speciālista darba pienākumus.

Mareks Mezītis Dr.sc.ing., Rīgas Tehniskās universitātes Profesors, līdz 2020.gadam Transporta institūta direktors, Dzelzceļa automātikas un telemātikas katedras vadītājs. Aktīvi darbojas kā dzelzceļa nozares eksperts, dzelzceļa automatizācijas sistēmu eksperts. Plašas zināšanas elektronikā un enerģētikā, elektrotransportā, viedās sistēmās un automatizācijā. Zinātnieks un pasniedzējs kopš 2001 gada. Daudzu pētniecisko publikāciju autors, tostarp par tādām tēmām kā “Electric heating intellectual control algorithm”, “Environment Safety Improving Due to Railway Noise Management”, “Object Controller of Electric Drive” un citām.   
0

Pirkumu grozs