Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs MAGNUM" ir akreditēta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde, kas specializējas elektrotehniķu apmācībā un elektriķu specializētos kursos automātikā un vadības sistēmās. 
   Profesionālās tālākizglītības centra mērķis ir nodrošināt un veikt kvalitatīvu elektrotehniķu un elektromontieru apmācību tai piemērotā un augstā līmenī aprīkotā mācību klasē. Iestādes mācību telpās nodrošināta moderna un pilnīga materiāltehniskā bāze praktiskajām nodarbībām, kas veidota sadarbībā ar vadošo enerģijas vadības un automatizācijas speciālistu Schneider Electric Latvija. MAGNUM apvieno nozares speciālistus ar desmitiem gadu ilgu pieredzi praktiskajos darbos un izglītības jomā. Mācībspēki ir speciālisti, kas kā nozares eksperti regulāri tiek aicināti piedalīties dažādās vērtēšanas komisijās.

  "Mācību centru MAGNUM" dibinājis elektronozares un Latvijas Elektriķu brālības eksperts Ainars Knipšis – inženieris-elektriķis, divu mācību grāmatu autors, pasniedzējs ar ilggadēju pieredzi, apmācot vairāk kā 2000 jauno elektriķu visā Latvijā. Ainars regulāri piedalījies arī kā žūrijas komisijas loceklis dažādos profesionālos konkursos un čempionātos, to skaitā Schneider Electric, SkillsLatvia, EuroSkills, WorldSkills u.c.

  Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs MAGNUM" nodrošina:
      - Elektrotehniķu apmācības, kas atbilst ceturtajam kvalifikācijas līmenim;
      - Elektromontieru apmācības, kas atbilst trešajam kvalifikācijas līmenim;
      - Kvalifikācijas celšanas kursus enerģētikas un elektrotehnikas nozarē;
      - Specializētos kursus automātikā un vadības sistēmās;
      - Izglītību apliecinošu dokumentu - apliecību vai sertifikātu, kas derīga Eiropas Savienības valstīs.

  "Mācību centrs MAGNUM" ir pirmais profesionālās tālākizglītības centrs Latvijā, kas elektrotehniķu un elektromontieru apmācības piedāvā neklātienes formā.

DOKUMENTI

Mācību centra Pašnovērtējuma ziņojums 2020 Publicēts 2021.gada janvārī
Mācību centra Pašnovērtējuma ziņojums 2021 Publicēts 2022.gada janvārī 
Mācību centra Pašnovērtējuma ziņojums 2021-2022
Publicēts 2022.gada novembrī
Mācību centra Pašnovērtejuma ziņojums 2022-2023 Publicēts 2023.gada oktobrī
Attīstības plāns 2021.-2025.gadam

Privātuma politika

MC MAGNUM Nolikums 
MC MAGNUM Iekšējās kārtības noteikumi
MC MAGNUM Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība