PROGRAMMU APRAKSTI
NVA finansētas datorprogrammu apmācības strādājošajiem elektriķiem enerģētikas jomā
(80 akadēmiskās stundas, to skaitā 20 - patstāvīgais darbs)


            Pieteikties NVA apmācību kuponam  |   DATORZINĪBAS