Profilaktiskie mērījumi (16 ak.stundas)

MC-Magnum_Profilaktiskie_merijumi-julijs_2024-1.jpeg

    Jebkuram uzņēmumam un juridiskai personai ar likumu ir noteikts, ka reizi 10 gados ir jāveic elektriskie mērījumi, kurus sauc par profilaktiskajiem mērījumiem. Šie mērījumi ir apliecinājums, ka elektroietaises ir drošas gan cilvēkiem, gan drošas no elektrības izraisīta ugunsgrēka iespējamības un tās drīkst ekspluatēt.

Kursa apjoms: 16 akadēmiskās stundas (2 dienas)
Nākamās grupas  datumi:  18. un 19. jūlijā (11.00-17.10).
Apmācību vieta:
Viestura iela 6, Jūrmala, Bulduru Tehnikuma telpās
Pasniedzējs: Ainars Knipšis
Sīkāka informācija:  +371 25622523 (Ainars Knipšis) /  [email protected]

                                            PIETEIKTIES                                            

Apmācību programmā:

 • Jaunākie normatīvie dokumenti un to prasības attiecībā uz elektrotehniskiem mērījumiem (tostarp par KM grozījumiem, kas pieņemti 2020.gada 15.septembrī).
 • Pārbaude ar termokameru atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238.
 • Vadu un kabeļu elektriskās pretestības pārbaude.
 • Zemējumu kontūru noplūdes elektriskās pretestības pārbaude.
 • Saites elektriskās pretestības pārbaude starp zemētājiem un sazemējamajiem elementiem.
 • Pilnās elektriskās pretestības mērījumi cilpai «fāze – nulle».
 • Pielietojamie mēraparāti, mērījumu veikšanas metodika.
 • Praktiskā mērījumu veikšana un protokolu noformēšana atbilstoši normatīvajiem dokumentiem.
 • Galvenās pieļautās kļūdas mērījumu protokolu aizpildīšanā.
 • Atbilstības novērtēšana, secinājumu izdarīšana.

Apmācību ieguvumi:

 • Zināšanas par normatīvajām prasībām.
 • Zināšanas par praktiskā darba veikšanu.
 • Zināšanas par biežāk pieļautām kļūdām.
 • Zināšanas par protokolu noformēšanu.
 • Protokolu sagataves ar secinājumu variantiem (elektroniski vai drukātā veidā).
 • SERTIFIKĀTS, kas nodrošinās tiesības nodot ekspluatācijā elektroobjektus, kā arī veikt tiem regulārās pārbaudes.