Elektromobiļu lādēšanas staciju izbūve (34 ak. stundas)


  "Mācību centrs MAGNUM" piedāvā apgūt apmācību programmu “ELEKTROMOBIĻU LĀDĒŠANAS STACIJU IZBŪVE”, kas paredzēta gan iesācējiem elektromobiļu uzlādes risinājumos, gan tiem, kuriem nepieciešama labāka izpratne par elektrisko transportlīdzekļu uzlādes iekārtu instalācijām.
                        Programma licencēta 2021.gada 24.novembrī.                                    

Apmācību laiks:   Apmācību laiks tiks precizēts - lūdzam sekot informācijai.
Nepieciešamās pamatzināšanas: 
Apmācāmajiem var nebūt iepriekšiegūta specializēta izglītība, bet nepieciešama profesionāla kompetence elektroenerģētikas nozarē.
Iegūstamais dokuments: Pēc sekmīga eksāmena nokārtošanas tiks iegūts sertifikāts par izglītības programmas apguvi.
Kontakti informācijai: +371 
25622523 (Ainars Knipšis), [email protected]
Pieteikšanās: Aicinām aizpildīt PIETEIKUMA FORMA

Mācību procesā tiks iegūtas zināšanas par tēmām:

 • Elektromobiļu lādēšanas iekārtu izbūve, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un to darbības principi;
 • Izplatītākie automatizācijas veidi;
 • Izmantošanas un pielietošanas iespējas praktiskajā darbā;
 • Galvenie riski un apdraudējumi dažādu veidu uzstādīšanā un to novēršanā, tostarp dzīvojamās ēkās, tirdzniecības un rūpniecības telpās, āra iekārtās un uzpildes stacijās;
 • Elektroenerģijas patēriņa un kvalitātes mērījumu veikšana elektromobiļu uzlādes un barošanas iekārtās un to monitorings;
 • Elektromobiļu lādēšanas iekārtu izvēles iespējas, to kopīgās tendences elektromobiļu pielietošanā to turpmākajā attīstībā;
 • Elektromobiļu lietošanas priekšrocības un perspektīvas.

  Savukārt apgūstot apmācību praktisko daļu, apmācāmie iegūs prasmes
 • Izveidot elektrisko transportlīdzekļu uzlādes iekārtu instalāciju un projektēt elektroietaises, kurās ir elektromobiļu uzlādes un barošanas iekārtas;
 • Plānot, uzstādīt un nodot ekspluatācijā elektromobiļu uzlādes punktus.


                                       PIETEIKUMA FORMA