NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  (speciālās programmas un programmas kvalifikācijas celšanai)

 • PROFILAKTISKIE MĒRĪJUMI (16 ak.st.) Mācības klātienē.
  Iegūstams sertifikāts, kas dod tiesības nodot ekspluatācijā elektroobjektus.
 • REZERVES ELEKTROAPGĀDE MĀJAI UN INDUSTRIJAI - ĢENERATORI (3 ak.st.) Mācības  tiešsaistē. Iegūstams Sertifikāts
 • REZERVES ELEKTROAPGĀDE MĀJAI UN INDUSTRIJAI. UPS & ĢENERATORI (8 ak.st.)  Mācības klātienē. Iegūstama apliecība
 • SAULES PANEĻU UZSTĀDĪŠANA (40 ak.st.) - 20 attālinātas, 20 - klātienes kontaktstundas)
  Iegūstams sertifikāts.
 • PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS IZVĒLES UN UZSTĀDĪŠANA ZEMSPRIEGUMA TIKLĀ (3 ak.st.)
 • KNX PAMATKURSS (45 ak.st.). Iegūstams starptautiskais KNX sertifikāts.
 • KNX ADVANCĒTAIS KURSS (36 ak.st.)
 • PLC PROGRAMMĒŠANA AR DIGITĀLO PROGRAMMĒŠANAS RĪKU CODESYS 3.5 - 60 ak.st.
 • ELEKTROMOBIĻU LĀDĒŠANAS STACIJU IZBŪVE (40 ak.st.) Mācības klātienē.
  Iegūstams sertifikāts.
 • APGAISMOJUMA UN SPĒKA ELEKTROINSTALĀCIJAS PRAKTISKAI IERĪKOŠANAI - pamatkurss (32 ak.st. klātienē). Iegūstama apliecība
 • APGAISMOJUMA UN SPĒKA ELEKTROINSTALĀCIJAS PRAKTISKAI IERĪKOŠANAI - ar priekšzināšanām (24 ak.st. klātienē). Iegūstama apliecība
 • APGAISMOJUMS UN APGAISMOJUMA PROJEKTĒŠANA DIAlux PROGRAMMĀ (32 ak.st.) - attālināti.  Iegūstama apliecība.
 • ELEKTROSADAĻŅU PRAKTISKA MONTĀŽA (32 ak.st.) - klātienē.
  Iegūstama apliecība.
 • ELEKTROINSTALĀCIJAS UN SADAĻŅU KONFIGUREŠANA ar digitālajiem programmēšanas rīkiem EcoStruxure Power Design - Ecodial un EcoStruxure Power Build – Rapsody - 60 ak.st.
 • ELEKTRODZINĒJU FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJU PARAMETRU UN DARBA REŽĪMU IESTATĪŠANA ar digitālo programmēšanas rīku SoMove - 60 ak.st.
 • APSARDZES UN UGUNSDROŠĪBAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA, izmantojot Fire Expert un Security Expert datorprogrammas - 60 ak.st.

DATORPROGRAMMAS

ELEKTRODROŠĪBA

APMĀCĪBAS DARBA AIZSARDZĪBAS TĒMĀS

 • DARBS AUGSTUMĀ;
 • DARBS UZ SASTATNĒM;
 • DARBS AR PACĒLĀJU.