Apmācības enerģētikas un elektrotehnikas nozarē:

 • KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI - atbilstoši uzņēmuma darbības specifikai
 • PROFILAKTISKIE MĒRĪJUMI - 8 akadēmiskās stundas
 • PROFILAKTISKIE MĒRĪJUMI - padziļinātais kurss - 16 akadēmiskās stundas
 • TERMOGRĀFISKIE MĒRĪJUMI atbilstoši MK noteikumiem NR.238 - 8 akadēmiskās stundas
 • ELEKTRODROŠĪBAS PRASĪBAS UZŅĒMUMU VADĪTĀJIEM UN ATBILDĪGAJIEM PAR ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJU - 8 akadēmiskās stundas

PIETEIKTIES

AKREDITĒTAS profesionālās pilnveides izglītības programmas (mācības neklātienē)

 • Ēku automatizācija, KNX - neklātiene, 160 ak. stundas
 • Programmējamie kontrolleri, PLC neklātiene, 160 ak. stundas
 • Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža  - neklātiene, 160 ak. stundas
 • Apgaismes un spēka instalācijas ierīkošana - neklātiene, 160 ak. stundas
 • Elektrisko shēmu izstrādes un apgaismojuma plānošanas digitālie risinājumi - neklātiene, 160 ak. stundas

Moduļu apmācība kvalifikācijas paaugstināšanai:

 • KNX asociācijas STARPTAUTISKAIS SERTIFIKĀTS - 40 stundas
 • KNX PROGRAMMĒŠANAS PAMATKURSS - 34 akadēmiskās stundas/ 160 akadēmiskās stundas
 • PLC PROGRAMMĒŠANAS PAMATKURSS - 34 akadēmiskās stundas
 • PLC PROGRAMMĒŠANAS PADZIĻINĀTAIS KURSS sadarbībā ar "Zinātnisko firmu LĀSMA" - no 34 akadēmiskajām stundām
 • FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJI UN TO PIESLĒGŠANA, PROGRAMMĒŠANA - 34 akadēmiskās stundas
 • ĒKU ENERGOEFEKTĪVIE RISINĀJUMI - 34 akadēmiskās stundas
 • AUTOMĀTISKĀS VADĪBAS, KONTROLES UN UZSKAITES RISINĀJUMI - 34 akadēmiskās stundas
 • ELEKTRISKO MAŠĪNU UN IEKĀRTU PIESLĒGŠANA - 96 akadēmiskās stundas
 • ELEKTRISKO MAŠĪNU UN IEKĀRTU IESTATĪŠANA UN EKSPLUATĀCIJA - 27 akadēmiskās stundas
 • SPĒKA UN APGAISMES ELEKTROTĪKLU IERĪKOŠANA - 136 akadēmiskās stundas
 • ĒKU IEKŠĒJO ELEKTROTĪKLU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA - 27 akadēmiskās stundas
 • ELEKTROTEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN SHĒMU ZĪMĒŠANA - 54 akadēmiskās stundas

         Lai pieteiktos, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu: 

         PIETEIKTIES

         vai zvaniet +371 25622523, rakstiet uz [email protected]

         0