Kvalitatīva izglītība Jūsu nākotnei

Kas mēs esam?

    Profesionālās tālākizglītības centrs
"Mācību centrs MAGNUM" ir akreditēta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde, kas specializējas elektrotehniķu apmācībā un elektriķu specializētos kursos automātikā un vadības sistēmās. 

PIETEIKUMA FORMA APMĀCĪBĀM

Priekšrocības

 • Moderna un pilnīga materiāltehniskā bāze ar dažādu veidu praktiskā darba vietām un jaunām iekārtām sadarbībā ar Schneider Electric;
 • Pirmo reizi Latvijā elektrotehniķu un elektromontieru modulārās apmācības neklātienes formā, kas atbilst trešajam un otrajam kvalifikācijas līmenim;
 • Pieredzējuši pasniedzēji un augsti novērtēti nozares speciālisti, kas Latvijā apmācījuši vairāk kā 1000 jaunus speciālistus;

 • Tiek nodrošināta praktiskā iepazīšanās, darbojoties ar programmējamām iekārtām un vadības sistēmām.

  Ko mēs nodrošinām?

 • Elektrotehniķu apmācības, kas atbilst ceturtajam kvalifikācijas līmenim;
 • Elektromontieru apmācības, kas atbilst trešajam kvalifikācijas līmenim;
 • Nozarē aktuālas apmācības, kā piemēram, "Profilaktiskie mērījumi", "Saules paneļu uzstādīšana", "Elektromobiļu lādēšanas staciju izbūve" u.tml.
 • Akreditētas profesionālās pilnveides programmas
 • Elektrodrošības apmācības un elektrodrošības grupas piešķiršanu;
 • Kvalifikācijas celšanas kursus enerģētikas un elektrotehnikas nozarē;
 • Specializētos kursus automātikā un vadības sistēmās;
 • Jaunākās iekārtas sadarbībā ar Schneider Electric u.c. sadarbības partneriem.

   MC "MAGNUM" ir arī ģimenes uzņēmums, kas izvirzījis virsuzdevumu sakārtot elektronozari Latvijā, lai uzlabotu jomā strādājošo snieguma kvalitāti,
tādējādi arī rūpējoties par savu
un visas sabiedrības drošību.

  VISU PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS               TUVĀKĀS APMĀCĪBAS:             

17. un 18. jūnijā
No 19. jūnija
26. jūnijā 09.00 - 11.00
27. jūnijā 10.00 - 16.00
No 17. septembra


20. jūnijā 10.00 - 15.00
tiekamies izstādē "FEGIME DAY 2024"