Saules paneļu uzstādīšana (34 ak.stundas)

MC-Magnum_Saules_panelu_uzstadisana_2024.jpegPIETEIKUMA FORMA

Nākamās grupas plānotie mācību laiki:
      10., 12., 17., 19., 24., 26. septembrī 18.00 - 21.00 TIEŠSAISTĒ
      30. septembrī 09.00 - 15.00 KLĀTIENĒ (Viestura ielā 6, Bulduros)
Iegūstamais dokuments: Apliecība par saules paneļu uzstādīšanu, kas derīga iesniegšanai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Prasības apmācāmajiem: var būt bez iepriekšējas izglītības, bet ar profesionālu kompetenci elektroenerģētikas nozarē.

Kursa mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt zināšanas un iegūt prasmes par saules paneļu uzstādīšanu, vadību, testēšanu, kā arī aizsardzību (ieskaitot pārsprieguma aizsardzību un zemēšanu), aizsardzības principiem, iekārtām.
Kursa uzdevumi: 

 • Izvēlēties saules paneļu ierīces un iekārtas atbilstoši projekta tehniskajai dokumentācijai;
 • Raksturot saules paneļu projekta izveidi atbilstoši tehniskajām prasībām un nosacījumiem;
 • Raksturot saules paneļu projekta ieviešanu ekspluatācijā atbilstoši tehniskajām prasībām un nosacījumiem;
 • Prast pielietot mēraparātus saules radiācijas mērījumu veikšanai;
 • Prast aizpildīt protokolus un veikt testēšanu;
 • Sagatavoties sertifikācijai.

Apgūstot kursu, apmācāmie iegūs zināšanas par tēmām:

 • Saules paneļu veidi, tipi, to izvēle, projektēšana, uzstādīšana;
 • Aprēķini par sagaidāmo saražoto elektroenerģiju;
 • Spēkā esošās būvniecības prasības un prasības personālam, kas veic saules paneļu uzstādīšanu un ekspluatāciju;
 • Nodošana ekspluatācijā, apkopes un ikgadējās pārbaudes;
 • Biežāk pieļautās kļūdas, to atrašana un analīze.

   Jaunākā aktualitāte saules enerģijas jomā ir akumulatoru bateriju pieslēgšana. Līdz ar to kursā tiks runāts par jaunākajām tendencēm akumulatoru bateriju pieslēgšanā un izvēlē – gan Latvijā, gan pasaulē.

   Interesenti aicināti aizpildīt PIETEIKUMU -->   PIETEIKTIES
     Mācību centra absolventiem, norādot jebkuru apgūto programmu - 10%.
  Vairāk informācija zvanot mācību centra vadītājam Ainaram Knipšim pa tālr.25622523 vai rakstot e-pastu uz [email protected].

Programmas "Saules paneļu uzstādīšana" izlaidumi:
SP4 izaidums 2023.gada 25.novembrī
                               SP3 grupas izlaidums 2023.gada 6.aprīlī
                        SP2 grupas izlaidums 2023.gada 28.janvārī
              SP1 grupas izlaidums 2022.gada 8.oktobrī (GALERIJA)

Par viedokļiem saules enerģijas jomā
komentē Ainars Knipšis, Mācību centra MAGNUM vadītājs un pasniedzējs

  Latvijā saules paneļu uzstādīšana, tāpat kā Eiropas Zaļais kurss ar atjaunojamās enerģijas jautājumu, ir ļoti aktualizējies, taču tam līdztekus publiskajā telpā izskan arvien vairāk viedokļu un problēmsituācijas, ar ko saskaras ikviens, kas vēlas vai plāno strādāt ar saules enerģiju.

 
Jāteic, ka Latvijā kopumā ir ļoti daudz nekvalitatīvi izbūvēti objekti, jo nav ņemti vērā gan standarti, gan pareizas izbūves noteikumi, taču izbūvētājam ir jānes garantija un atbildība par savu darbu."  Līdz ar to, lai saules paneļus uzstādītu profesionāli un atbildīgi, MC MAGNUM, specializējoties tieši elektroenerģijas nozarē, sadarbībā ar jomas partneriem organizē specializētas apmācības, ietverot visas kompetences, ko saules paneļu izbūvētājam nepieciešams zināt un ņemt vērā kvalitatīvai un normatīvajiem aktiem atbilstošai saules paneļu uzstādīšanai.
  Kā būtisks jāmin jautājums, par ko neviens vēl īsti nav sācis runāt līdz parādīsies pirmie nelaimes gadījumi, ir elektrodrošība. Tās ir situācijas, kad neprasmīgi veikta darba rezultātā būs cietušie, galvenokārt paši lietotāji un viņu līdzcilvēki. Tas ir līdzspriegums, kuram ir savi specifiski noteikumi, kurus neņemot vērā, iespējamas dažādas elektriskās traumas cilvēkiem un ugunsgrēki cilvēku mājokļos. Un, kad tas notiks, firmas, kas strādā vienai dienai, sen jau būs pazudušas. Par tehniskām uzstādīšanas un iestatīšanas kļūdām nemaz nerunāsim.

Ja kāds pašrocīgi vēlas izmēģināt uzstādīt saules paneļus, iespēja, protams, ir. Paneļus var pat pazīstamajos būvniecības preču veikalos nopirkt un mājās “spēlēties”, bet jāatceras, ka atbildība gan būs jāuzņemas pašam.  Savukārt nākamais aspekts ir viena no paneļu ekspluatācijas tēmām - saules paneļi ir ne tikai jāuzstāda, bet arī jāapkalpo. Tam nepieciešami atbilstoši mērījumi gan paneļus uzstādot, gan ekspluatējot. Nerunāsim nemaz par pareiziem aprēķiniem, kas jāveic pie uzstādīšanas. Profesionāļi aizpildīs arī atbilstošus protokolus. Lai veiktu mērījumus, nepieciešami arī specifiski mēraparāti, kas nav lēti, taču Latvijā jau šādi mēraparāti ir nopērkami.  Mūsu apmācībās ar tiem praktiski strādājam, veicot visus mērījumus, aizpildot protokolus un veicot testēšanu. Līdz ar to uzstādītājam ir jāmāk novērst bojājumus un dažādas kļūmes, kas var gadīties ekspluatācijas gaitā.
  Mūsu pirmajās realizētajās apmācībās “Saules paneļu uzstādīšana” pārsvarā bija vīri ar pieredzi, kas ikdienā uzstāda saules paneļus, taču arī viņiem bija sakrājušies daudz  problēmjautājumu, kuros viesām skaidrību. Apmācību rezultātā puiši ieguva ļoti praktisku, noderīgu informāciju, nozares kontaktus un ar iegūto kompetenci bija ļoti apmierināti. Jau tagad saņemam pieteikumus uz nākamo apmācību grupu, kas tiks uzsākta 2023.gada janvārī.

 "Mācību centrs MAGNUM" ir izglītības iestāde, kur sniegtais pakalpojums ir zināšanas. Līdz ar to mēs nepārdodam nedz saules paneļus, nedz mēraparātus vai kādu citu tehniku.
  MC "MAGNUM" ģimenes uzņēmuma virsuzdevums ir sakārtot elektronozari Latvijā, lai uzlabotu jomā strādājošo snieguma kvalitāti, tādējādi arī rūpējoties par savu un visas sabiedrības drošību.
 Gaidām Jūsu jautājumus, viedokļus, kā arī esam atvērti diskusijai. Taču vislabāk - gaidīsim Jūs mūsu apmācībās!

Ainars Knipšis un MC MAGNUM komanda