Apmācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem

 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atveseļošanas fonda projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” (Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001) ietvaros organizē pasākumu "Neformālās izglītības ieguve, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība un augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa apguve ar kuponu metodi".
  
Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.
  Projekta ietvaros "Mācību centrs MAGNUM"  piedāvā bezdarbniekiem un darba meklētajiem neformālās izglītības datorzinību programmu apmācības:

  • 5_11_K_Programmējamo Loģisko kontrolleru (PLC) programmēšana ar digitālo programmēšanas rīku Zelio Soft 2 KLĀTIENĒ     Kopa: 5_K_Digitālā transformācija

  • 5_12_K_Programmējamo Loģisko kontrolleru (PLC) programmēšana ar digitālo programmēšanas rīku Zelio Soft 2 TIEŠSAISTĒ   Kopa:  5_K_Digitālā transformācija

  • 5_13_K_Rūpnieciskā tipa kontrolleru un operatoru vizualizācijas paneļu sistēmu (PLC un HMI) programmēšana ar EcoStruxure Machine Expert – Basic, Vijeo designer un SoSafe Configurable programmēšanas rīkiem TIEŠSAISTĒ
    Kopa: 
    5_K_Digitālā transformācija

  • 16_37_K_Digitālais elektrisko shēmu izstrādes rīks sPlan7.0 TIEŠSAISTĒ   Kopa: 16_K_Digitālie rīki projektēšanai 

  • 16_36_K_Apgaismojuma projektēšanas rīks DIALux TIEŠSAISTĒ   Kopa: 16_K_Digitālie rīki projektēšanai

Viena kursa apjoms: 80 mācību stundas
Mācību laiki: Darba dienās plkst. 10.00-16.00. Mācības aizņem apmēram vienu līdz divus mēnešus.
Iegūstamais dokuments:  Neformālās izglītības programmas apguves rezultātā pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas bezdarbnieks un darba meklētājs saņem apliecību.
Sīkāka informācija: +371 25622523, [email protected]
NVA informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

VEICAMIE SOĻI, lai saņemtu kuponu un pieteiktos uz apmācībām:

1. Lai iesaistītos neformālās izglītības programmu apguvē, bezdarbniekam un darba meklētājam ir jāgriežas savā NVA filiālē, jāizsaka vēlme dalībai apmācībā un jāsaņem kupons. 
2. Kad saņemts kupons, CV un vakanču portāla e-vidē jāizvēlas programmu kopas un mācību programmas (! "Mācību centrs MAGNUM" e-vidē reģistrēts ar dibinātāja nosaukumu - SIA "AMSID Latvija").
3.  Pēc dalībnieka apstiprināšanas mācību grupā apmācības tiks uzsāktas viena mēneša laikā, ja sanāks grupa vismaz 8 cilvēki. Kad grupa nokomplektēta, apmācāmie saņems mācību grafiku.

*Bezdarbnieks un darba meklētājs viena gada laikā var iesaistīties ne vairāk kā trīs neformālās izglītības programmās
**Bezdarbnieki un darba meklētāji apmācību kuponu saņem rindas kārtībā atbilstoši pieteikuma dalībai apmācībā reģistrēšanas datumam NVA datu bāzē.

Projektu realizē

PROGRAMMU APRAKSTI