KNX pamatkurss ar starptautisko sertifikātu

    MC MAGNUM piedāvā apmācības “KNX PAMATKURSS”,  kur apmācāmie iegūst starptautisko KNX SERTIFIKĀTU.
   KNX, ko dēvē arī par “gudrās mājas” tehnoloģiju, ir ēku viedās automātikas sistēma. Ņemot vērā, ka uz šodienu visos Eiropas atbalstītajos projektos obligāta prasība ir procesu automatizācija, ieviešot KNX tehnoloģiju, pieaug pieprasījums pēc sertificētiem speciālistiem arī Latvijā. Šim nolūkam vispasaules organizācija KNX Asociācija ir izstrādājusi KNX standarta programmatūru māju un objektu automatizācijai, vadībai un kontrolei.   
   Mācību noslēgumā tiks kārtots eksāmens ar mērķi iegūt starptautisko KNX sertifikātu, kas apliecinās kompetenci darbā ar KNX iekārtām. Eksāmena teorētiskā daļa notiks tiešsaistē testa veidā, kur to vērtēs KNX Asociācija Briselē, savukārt praktiskā eksāmena daļa būs jākārto klātienē „Mācību centrā MAGNUM” pie sertificēta pasniedzēja Andra Krūmiņa.
   Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas KNX Asociācija uz personisko e-pastu katram elektroniski atsūtīs sertifikātu un ar katru individuāli slēgs sadarbības līgumu. Sadarbības līgums dos iespēju konkurēt darba tirgū (ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē), tiesības savos projektos izmantot KNX logo un vēl citas privilēģijas.

  

Kursa apjoms: 34 ak. stundas
Kursa norises laiks:   Informācija par tuvāko grupu sekos
Pasniedzējs: Andris Krūmiņš

Sīkāka informācija:   25622523 (Ainars Knipšis),  [email protected].
Pieteikšanās: Aizpildot PIETEIKUMA FORMU

 Apgūstot KNX pamatkursu, mācību procesā tiks apgūts pilns cikls - no projekta izveides līdz tā nodošanai ekspluatācijā.
 Strādājot ar savu datoru un praktiski pieslēdzoties pie stendiem, programmā apskatīsim:

  • Kas ir KNX un ETS programmatūra;
  • Kā izveidot projektu, izmantojot ETS programmatūru;
  • Kādi ir ETS programmatūras darbības principi;
  • Kā veikt praktisku KNX projektēšanu;
  • Kā pārbaudīt izveidoto projektu;
  • Kā atrast kļūdas un veikt papildinājumus;
  • Kā veikt montāžu;
  • Kā sagatavot izveidotā projekta dokumentāciju un nodot pasūtītājam.


                                PIETEIKUMA FORMA