PROGRAMMU APRAKSTI
NVA finansētas datorprogrammu apmācības strādājošajiem 
(80 ak.stundas, tostarp 20 ak.stundas - patstāvīgais darbs)

Artūrs Ausējs

  Pasniedzējs Arturs Ausējs ar maģistra grādu IT projektu vadībā ir ieguvis IKT nozares gada balvu "Platīna pele 2023" kategorijā "Labākais E-skolotājs". 
 A. Ausējs ir iesaistījies dažādu izvirzīto problēmsituāciju izstrādē un pielietošanā, lai uzlabotu skolas vidi, mācību procesu un piedāvātu apmācāmajiem izstrādāt jaunus risinājumus, izmantojot dažādus tehnoloģiskos rīkus un iespējas (PV-Trello, Valodu dažādība-C#, Python, vides-IDE-VSCode, replit.com, Unity, VCS-Github, DB-DBrowser, phpMyAdmin, kontrolieri-Raspberry Pi, Arduino, pilnveides kursu saturs - CS50X, CS50T u.c.). Jaunu metožu un rīku apguvei piedalās Erasmus+ pieredzes apmaiņas braucienos u.c. projektos. Pašlaik ir Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskolas Datorikas un programmēšanas pasniedzējs, kā arī iestādes datorsistēmas administrators.
    NVA projekta ietvaros pasniegs programmas:
 - Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress;
 - Programmēšanas pamati HTML, CSS, JS, Python valodā.

Svetlana Meža

  Pasniedzēja ar bakalaura grādu matemātikā un ilggadēju pieredzi Matemātikas, Informātikas un Tehniskās grafikas skolotāja darbā. Šobrīd ir Liepājas Centra sākumskolas direktores vietniece informātikas jautājumos, kā arī Liepājas Izglītības pārvaldes IT mentors Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēm.
      NVA projekta ietvaros pasniegs programmas:
- Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Canva.com un Infogram.com;
- Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel;
- Datu apstrāde, analīze un vizualizācija, izmantojot Microsoft Office, Microsoft Office 365;
- Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai Microsoft PowerPoint, Prezi.com, Powtoon.com.