Rūpniecisko PLC un operatoru vizualizācijas paneļu programmēšana


PIETEIKTIES        Līdz 3.maijam!                                      

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā apgūt zināšanas un iegūt prasmes datorprogrammā programmēt, uzturēt un nepieciešamības gadījumā uzlabot rūpniecisko kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmas, kā arī veikt procesu vizuālo programmēšanu datorprogrammatūrā.
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis:  Arodizglītība
Mācību apjoms: 160 stundas
Mācību forma: klātienē, Viestura ielā 6, Bulduros
Noslēguma pārbaudījuma forma: Ieskaite
Līdzmaksājums: 53,24 EUR


Uzmanību!
Tos, kas pieteikušies uz uz šo programmu,
aicinām līdz 28.aprīlim pieteikties arī uz NVA projektu,
jo tendence norāda, ka grupa varētu nenokomplektēties

Kursa ietvaros apmācāmie iegūs
zināšanas par tēmām:

  • Automatizācijas sistēmas darbības pamatprincipi un to pielietošana;
  • Dažādu ražotāju daudzfunkcionālie PLC un HMI, to izvēle;
  • Rūpniecisko PLC un HMI programmēšanas valodas;
  • Rūpniecisko PLC programmēšana, digitālo displeju vizualizācijas nepieciešamība un priekšrocības;
  • Rūpniecisko (industriālo) procesu automatizācijas pareizā izvēle uzdevuma formulēšanā, programmas sastādīšanā, kļūdu atrašanā un nodošanā ekspluatācijā, kā arī papildinājumu ieviešanā.

Apgūstot kursu, apmācāmie iegūs
praktiskas iemaņas:

  • Veikt programmējamo loģisko kontrolleru (PLC) un operatoru vizualizācijas paneļu sistēmu (HMI) programmēšanu;
  • Veikt programmējamo loģisko kontrolleru (PLC) un operatoru vizualizācijas paneļu sistēmu (HMI) montāžu;
  • Veikt automatizācijas iekšējo kontroli un pārvaldi;
  • Sagatavot izveidotā projekta shematisko dokumentāciju;
  • Novērtēt sistēmas darbības efektivitāti un prast novērst radušās kļūdas.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.