Programmējamo kontrolleru (PLC) progammēšana
- ar priekšzināšanām

   MC MAGNUM piedāva apmācību kursu “Programmējamo kontrolleru (PLC) programmēšana – ar priekšzināšanām” (34 akadēmiskās stundas), lai sniegtu zināšanas un prasmes dažādu rūpniecisku (industriālu) procesu automatizēšanā, kā arī operatoru vizualizācijas paneļu sistēmas (HMI) programmēšanā, izmantojot loģiskos programmējamos kontrollerus (PLC).

   Programmas apguve ir paredzēta interesentiem ar priekšzināšanām - jābūt priekšstatam par PLC programmēšanas pamatvalodu LD (Ladder Diagram). Iegūtās iemaņas būs praktiski izmantojamas ne tikai elektriķiem, elektrotehniķiem darba ikdienā, bet arī inženieriem un automātikas vadības interesentiem.
   Kā praktiski programmēšanas piemēri minami ne tikai nelielu objektu automatizēšana, kā, piemēram, telpas apgaismojuma regulācija, automātiska vārtu atvēršana, auto transporta kustības uzskaite objektā, zāliena vai siltumnīcas laistīšana, skolas zvanu vadība, saldētavu attālināta vadība, mikroklimata uzturēšana, vadība, kontrole un citi), bet jau rūpniecisku objektu kompleksa vadība. Savukārt būtiska nozīme ir arī prasmēm šo vadības procesu programmēt un attēlot vizuāli - digitālā ekrānā.
   Kursa ietvaros apmācāmie iegūs zināšanas par tēmām

  • Automatizācijas sistēmas darbības pamatprincipi un to pielietošana;
  • Dažādu ražotāju daudzfunkcionālie PLC un HMI, to izvēle;
  • Rūpniecisko PLC un HMI programmēšanas valodas;
  • Rūpniecisko PLC programmēšana, digitālo displeju vizualizācijas nepieciešamība un priekšrocības;
  • Rūpniecisko (industriālo) procesu automatizācijas pareizā izvēle uzdevuma formulēšanā, programmas sastādīšanā, kļūdu atrašanā un nodošanā ekspluatācijā, kā arī papildinājumu ieviešanā.
   Apgūstot kursu, apmācāmie iegūs praktiskas iemaņas
  • Veikt programmējamo loģisko kontrolleru (PLC) un operatoru vizualizācijas paneļu sistēmu (HMI) programmēšanu;
  • Veikt programmējamo loģisko kontrolleru (PLC) un operatoru vizualizācijas paneļu sistēmu (HMI) montāžu;
  • Veikt automatizācijas iekšējo kontroli un pārvaldi;
  • Sagatavot izveidotā projekta shematisko dokumentāciju;
  • Novērtēt sistēmas darbības efektivitāti un prast novērst radušās kļūdas.

    Mācības notiks klātinē, Viestura ielā 6, Bulduros. Mācību datumi un laiki tiks precizēti.
    Pēc sekmīga eksāmena nokārtošanas tiks iegūta apliecība par izglītības programmas apguvi.
    Lai pieteiktos apmācībām, interesenti aicināti aizpildīt PIETEIKUMU
    Vairāk informācija zvanot mācību centra vadītājam Ainaram Knipšim pa tālr.25622523 vai rakstot e-pastu uz [email protected].

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.