ETS programmas pielietošana KNX projekta izstrādē

 PIETEIKTIES        Līdz 3.maijam!!!

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā apgūt zināšanas un iegūt prasmes programmēt KNX sistēmas, izmantojot ETS programmatūru.
Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: Arodizglītība
Kursa apjoms: 160 stundas
Mācību forma: klātienē, Viestura ielā 6, Bulduros
Noslēguma pārbaudījums: Ieskaite
Līdzmaksājums: 53,24 EUR


Kursa ietvaros apmācāmie iegūs
zināšanas par tēmām:

  • KNX iestatīšana ETS programmā;
  • ETS programmas sastādīšana;
  • Nodošana ekspluatācijā;
  • Individuālo adrešu diagnostika ETS programmā;
  • Kopnes un grupas diagnostika ETS programmā;
  • Grupu adreses ETS programmā, diagnostika;
  • Projekta pārbaude un diagnostika ETS programmā.

Savukārt praktiski apmācāmie apgūs prasmes:

  • Veikt KNX projekta izveidi un iestatīšanu ETS6 datorprogrammā;
  • Veikt KNX projekta programmēšanu ETS6 datorprogrammā;
  • Veikt KNX gatavā projekta noformēšanu ETS6 datorprogrammā un nodošanā ekspluatācijā.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.