Pirmo reizi Latvijā elektriķu kursi neklātienē!

Iegūsti ELEKTROMONTIERA profesiju
valsts licencētā izglītības programmā
"Enerģētika un elektrotehnika”


Mācības piemērotas gan ar iepriekšēju pieredzi, gan bez praktiskās pieredzes vai 

jebkuram interesentam ar PAMATIZGLĪTĪBU


PIETEIKTIES

Kas ir elektromontieris?

Atbilstoši tehniskajai dokumentācijai veic spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošanas darbus, izvēlas un komplektē atbilstošos materiālus, instrumentus un palīgaprīkojumu spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošanai, izbūvē elektroinstalāciju, veic elektroietaišu apskati, remontdarbus, vizuālās, elektriskās, hidrauliskās, pneimatiskās pārbaudes elektroietaisēs, iestata un pārbauda elektroietaišu parametrus.


Mācību ieguvums: elektromontiera profesija (profesijas kods – 7411 02). 

Iegūstamā kvalifikācija atbilst otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

Iegūtais izglītības dokuments ir starptautiski atzīts un ir derīgs Eiropas Savienības valstīs


Mācību ilgums: 6 - 7 mēneši + 240 stundu prakse

Mācību forma: neklātiene. Teorija – attālināti, mācības notiek tiešsaistē. Praktiskās nodarbības – tikai klātienē.   

Minimālais izglītības līmenis apmācāmajam: pamatizglītība (pamatskola)

Mācību maksa: 600 EUR (*Maksājot pa daļām 690EUR)

Mācību vieta: teorija - attālināti, mācības notiek tiešsaistē. 

Praktiskās nodarbības - Viestura iela 6, Jūrmala (Bulduru Dārzkopības vidusskolas telpās)


Kāda kompetence tiks iegūta mācību gaitā?

Zināšanas un praktiskās iemaņas lietošanas līmenī:

 • Elektrotehnikas un elektronikas pamati
 • Spēja lasīt tehnisko dokumentāciju, tehnoloģiskās kartes, elektroietaišu ražotāja un iekšējās instrukcijas, veicot elektromontiera darbus.
 • Izpratne par elektroiekārtu uzbūvi, darbības principiem un ekspluatāciju.
 • Spēja izvēlēties un komplektēt montāžas materiālus spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošanai atbilstoši projekta tehniskajai dokumentācijai.
 • Prasme veikt elektroietaišu atslēdznieka darbus un montāžas palīgdarbus.
 • Prasme veikt elektriskos, neelektriskos mērījumus elektromontāžas un elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas darbos, aizpildīt izpildīto darbu un mērījumu dokumentāciju.
 • Lietot iekārtas un instrumentus elektrotehnisko darbu veikšanai spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošanai.
 • Izbūvēt elektroinstalāciju, izmantojot ražotāja montāžas instrukcijai atbilstošus materiālus un instrumentus.
 • Veikt elektroietaišu apskati, novērtēt bojājumus, izmantojot nepieciešamos palīglīdzekļus.
 • Veikt plānotos elektroietaišu remontdarbus saskaņā ar tehnoloģisko dokumentāciju.
 • Iestatīt un pārbaudīt elektroietaišu parametrus to pieslēgšanai.
 • u.c.

Kā tiks organizētas mācības?

 • liels uzsvars uz praktisko iemaņu apgūšanu;
 • teorētiskās nodarbības tiešsaistē (iespējams apgūt no mājām, nepieciešams dators vai planšetdators un interneta pieslēgums)
 • praktiskās nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotā mācību klasē ar augstu tehnisko nodrošinājumu
  sadarbībā ar Schneider Electric un citiem vadošajiem nozares uzņēmumiem
 • patstāvīgie darbi studiju laikā;
 • prakse kādā no nozares uzņēmumiem
  (nepieciešamības gadījumā mācību centrs palīdzēs atrast prakses vietu);
 • sagatavošana eksāmenam un eksāmens.


Lai pieteiktos, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu -  PIETEIKUMS  
vai zvaniet +371 25622523, rakstiet uz info@mcmagnum.lv

 

0

 .