Pirmo reizi Latvijā elektriķu kursi neklātienē!

Iegūsti ELEKTROTEHNIĶA (Elektriķa) profesiju 
valsts licencētā un akreditētā izglītības programmā
"Enerģētika un elektrotehnika"


PIETEIKTIES

Kas ir elektrotehniķis?
Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas  darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju.

Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.


Mācību ieguvums: elektrotehniķa profesija (profesijas kods – 3113 02). 

Iegūstamā kvalifikācija atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

Iegūtais izglītības dokuments ir starptautiski atzīts un ir derīgs Eiropas Savienības valstīs


Mācību ilgums: 960 akadēmiskās stundas (6 - 7 mēneši + 240 stundu prakse

Mācību forma: neklātiene ar 290 kontaktstundām

Teorētiskās nodarbības - attālināti, tiešsaistē; praktiskās nodarbības - uz vietas! 

Lekcijas darba dienu vakaros (2-3 reizes nedēļā)

Minimālais izglītības līmenis apmācāmajam: vidējā izglītība

Mācību maksa: 900 EUR (*Maksājot pa daļām 990EUR)

Mācību vieta: Viestura iela 6, Jūrmala (Bulduru Dārzkopības vidusskolas telpās)


Kāda kompetence tiks iegūta mācību gaitā?

Zināšanas un praktiskās iemaņas lietošanas līmenī:

 • elektriskie materiāli;
 • elektriskie mērījumi;
 • elektroinstalācija;
 • elektriskās mašīnas;
 • elektrotehniskie grafiskie apzīmējumi;
 • tehniskā grafika;
 • elektroiekārtu atslēdznieka darbi;
 • datorzinības, datoru lietojumprogrammas, datu bāzes;
 • profesionālās un vispārējās ētikas principi;
 • darba vides iespējamie riska faktori un to novēršana;
 • darba aizsardzība;
 • vides aizsardzība;
 • darba tiesiskās attiecības.

Zināšanas un izpratne par:

 • elektrotīkla automatizācijas pamatiem;
 • elektroiekārtām (uzbūve, darbības principi un ekspluatācija);
 • elektronikas pamatiem;
 • loģisko kontrolieru programmēšanu;
 • mehānikas principiem;
 • darbu organizāciju un plānošanu;
 • profesionāliem terminiem.

Kā tiks organizētas mācības?

 • liels uzsvars uz praktisko iemaņu apgūšanu;
 • praktiskās nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotā mācību klasē ar augstu tehnisko nodrošinājumu
  sadarbībā ar Schneider Electric un citiem vadošajiem nozares uzņēmumiem
 • patstāvīgie darbi studiju laikā;
 • prakse kādā no nozares uzņēmumiem
  (nepieciešamības gadījumā mācību centrs palīdzēs atrast prakses vietu);
 • sagatavošana eksāmenam un eksāmens.


Lai pieteiktos, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu -  PIETEIKUMS  
vai zvaniet +371 25622523, rakstiet uz info@mcmagnum.lv

 

0

 .